Stacja Brześć

Brześć Kujawski

koncepcja konkursowa: 2016 r.

Celem koncepcji było zaproponowanie obiektu wielofunkcyjnego, który pełniłby jednocześnie rolę kulturo- i centro- twórczą nie tylko dla samego miasta, ale też dla regionu.


Stacja Brześć

Brześć Kujawski

koncepcja konkursowa: 2016 r.

Celem koncepcji było zaproponowanie obiektu wielofunkcyjnego, który pełniłby jednocześnie rolę kulturo- i centro- twórczą nie tylko dla samego miasta, ale też dla regionu.